BIRDS ADAR

Medieval poetry and string music – the universe made audible.

Mary-Anne Roberts and Robert Evans reveal a sound-world rich in acoustic phenomena, unlike any suggested by classical or folk music. They dance the formal binary structures of this ritual music which contrasts fixed and movable notes.

Medieval poetry and string music – the universe made audible.

BIRDS is a sung performance of The Seagull and The Woodland Mass, two well-known poems from the golden age of Welsh poetry, followed by Arthur’s Talk with the  Eagle, a short, comic drama in verse, all from 14th century sources. The crwth accompanies the singing, with audacious music drawn from Robert ap Huw’s manuscript of 1613.

‘They are, it seems, as transfixed by the sound as I was when I first heard this extraordinary music.’                           Verity Sharpe, BBC Music Magazine

Tour Dates

_____________________________________________

Y mae Mary-Anne Roberts a Robert Evans yn datgan byd sain sy’n gyfoethog mewn ffenomenau acwstig annhebyg i’r rhai a awgrymir gan gerddoriaeth glasurol neu werin.  Maen nhw’n dawnsio patrymau ffurfiol deuaidd y gerddoriaeth ddefodol hon sy’n cyferbynnu nodau safedig a symudol.

Barddoniaeth a cherdd dant y canol oesoedd –  y bydysawd a wnaed yn glywadwy.

Y mae ADAR yn berfformiad ar gân Yr Wylan ac Offeren y Coed, dwy gerdd adnabyddus o oes aur barddoniaeth Gymreig, wedi’u dilyn gan Ymddiddan Arthur a’r Eryr, drama-gomedi fyr ar fydr, i gyd o ffynonnellau o’r bedwaredd ganrif ar ddeg.  Y mae’r crwth yn cyfeilio’r canu, gyda cherddoriaeth anturus wedi’i thynnu o lawysgrif 1613 Robert ap Huw.

Ymddengys bod nhw’n cael eu swyno gymaint ag y cefais innau’r tro cyntaf y clywais y gerddoriaeth hynod  yma.’   Verity Sharpe,  BBC Music Magazine

Advertisement
This entry was posted in Archive and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s